Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Preorder.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
 

Objednávka

Zákazník si vybere příslušné zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a odešle objednávku. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Veškeré podané objednávky některým z níže uvedených způsobů jsou závazné.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek a také v košíku. Cena za dopravu je uvedena při výběru příslušné dopravy před dokončením objednávky v košíku.Prodávající není plátcem DPH.

Ceny za dopravu zboží jsou uvedeny zde: Expedice
Objednání zboží je možné těmito způsoby:

- využitím online formuláře na stánkách internetového obchodu.
 

Zrušení objednávky

Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a budete kontaktováni našim obchodníkem.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
 

Platební podmínky

Platební podmínky jsou následující:
dobírkou - při převzetí zásilky přepravní služnou (např. Česká pošta)
bankovním převodem - na základě zálohové faktury, v tomto případě při odeslání objednávky vyberte "Platba předem". Na Váš e-mail bude zaslána zálohová faktura. Jakmile se platba projeví na našem účtu ( předpoklad 2-3 pracovní dny), bude Vám zasláno zboží včetně daňového dokladu.
 

Skladová dostupnost

Zboží, které naleznete na portálu www.preorder.cz je vždy označeno zda je skladem. Zboží skladem je obvykle expedováno následující den od objednání, nebo připsání peněz za zboží na účet prodávajícího.
 

Předobjednávky

U produktů označených jako předobjednávka je zapsán termín předpokládaného uvedení do prodeje. Tento termín je stanoven výrobcem nebo distributorem zboží a prodávající jej nemůže nijak ovlivnit. Do samotného uvedení do prodeje je termín i cena produktu orientační a může se změnit. Pokud ke změně dojde, kupující bude o této změně informován.
 

Práva a povinosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

 

Práva a povinosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Zboží podléhající autorským zákonům ( hry a jiný software ) musí být v originálním balení tj. nerozbalené v původní ochranné fólii. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy).

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
- spočívajících ve hře nebo loterii

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.
 

Záruka vrácení peněz

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze (ať již bankovním převodem nebo složenkou).

Podmínkou vrácení peněz je:

1) Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje. Viz. zákon 367/2000 Sb. § 53 odstavec 7
2) Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží.
3) Ve vracené zásilce musí být vložena kopie daňového dokladu.
4) Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Hry zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata.

Upozornění : Obrázky na stránkách nemusí být shodné s prodávaným titulem,mají pouze ilustrativní charakter.